• Politietoezicht in het verkeer

    Hoe is politieverkeerstoezicht in Nederland georganiseerd? Welke handhavingsmethoden zijn er? Bekijk onze online factsheet!

Actueel

In 2015 vielen op de Nederlandse wegen 21.300 ernstig verkeersgewonden. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van 2014, toen sprake was van 20.700 ernstig verkeersgewonden. De afgelopen tien jaar...
De provincie Utrecht neemt naar aanleiding van een SWOV-advies over het kruispunt Achterbergsestraatweg/
N233 in Rhenen extra veiligheidsmaatregelen voor fietsers.
Het OECD rapport Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift in Road Safety heeft de 2017 Special Award van de Prince Michael of Kent International Road Safety Awards g
Van 7 - 9 juni 2017 vindt in Den Haag het 6de Internationale Symposium Naturalistic Driving Research plaats. De call for abstracts is nu open; de deadline voor de abstracts is 1 februari.
26 jan 2017
De kennisorganisaties KiM, CROW, RWS-WVL en SWOV presenteren tijdens dit kenniscafé hun onderzoeksplannen voor het komende jaar.
Binnen dit project worden verkeersveiligheidsontwikkelingen gevolgd, voorspeld en geanalyseerd met als doel input te leveren voor het verkeersveiligheidsbeleid. In 2016 is de Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid opgesteld en wordt vervolgonderzoek gedaan naar letsels en letsellast van ernstig verkeersgewonden. 

De verkeersveiligheidsinformatie op deze website is thematisch ingedeeld. Start uw zoektocht met een klik op één van de thema's.